Rodion CHEDRINE

 back to composers            previous composer            next composer

 

Myortvye Dushi (Dead Souls)

* Melodiya, 1982           camera_2.gif

Recording location : Moscow

Recording date : 1982

 

Alexander Voroshilo

Vladislav Pyavko

Larisa Avdeyeva

Boris Morozov

Galina Borisova

Vitaly Vlasov

Alexei Maslennikov

Nina Larionova

Vladimir Filippov

Pyotr Gluboky

Georgy Seleznev

Lyubov Kuzmicheva

Lidiya Nikolskaya

Tatyana Chekhovskaya

Nina Grigoryeva

Irina Zhurina

Olga Teryushnova

Lev Vernigora

Raisa Kotova

Vladimir Valaitis

Yuri Grigoryev

Georgy Andryushchenko

Anatoly Mishutin

Andrei Sokolov

Nikolai Nizienko

Vladislav Pashinsky

Boris Buryatsa

Yevgeny Shapin

Yuri Korolev

Galina Chornoba

Konstantin Baskov

Larisa Yurchenko

Yevgeny Shapin

Pavel Ivanovich Chichikov

Nozdryov

Korobochka

Sobakevich

Plyushkin

Manilov

Selifan

Lizanka Manilova

Mizhuyev

Peasant with a goat

Bearded peasant

Chant from the orchestra pit 1

Chant from the orchestra pit 2

Chant from the orchestra pit 3

Solo

Anna Grigoryevna

Sofya Ivanovna

Governor

Governor's wife

Prosecutor

Police Chief

Postmaster

Judge

Priest

Police captain

Sysoi Pafnutyevich

McDonald Karlovich

Pavlushka

Porphyri / Manilov's grandfather / Mavrocordato

Manilov's mother

Manilov's father / Kanari

Bobelina

Miauli

 

Chorus and Orchestra of the Bolshoi Theatre, Moscow

conducted by Yuri Temirkanov

 

back to composers            previous composer            next composer