Mikis THEODORAKIS

 

Elektra

* Athènes, Megaron Musiki

Performance : 1998

 

Galina Dolbonos

Vladimir Feljaer

Emilia Titarenko

Daria Rybakova

Piotr Migounov

Yevguéni Nichnievski

Sergei Leonovitch

– Elektra

– Orestes

– Chrysothemis

– Clytemnestra

– Pedagogue

– Aegysthus

– Pylades

 

Chœur et Orchestre de la Chapelle Académique d'État de Saint-Pétersbourg

conducted by Mikis Theodorakis

 

back to composers            previous composer            next composer